ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

10

           นางยุพา  กิตตินภดล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี มอบเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือแก่ครอบครัว นางสาวทิพรัตน์  นวนจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  สังกัดสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งป่วยและเข้ารับการรักษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวบุคลากร โดยมีนางประภาศรี รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี  และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมด้วย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ