ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

27

              เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายปฐม  สมบูรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปทุมธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบหมายให้นางประภาศรี  รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

อ่านข่าว

แบบฟอร์ม
    บันทึกขออนุญาตเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฎหมาย
  1. มีชื่อคนละคำสั่ง
  2. มีชื่อในคำสั่งเดียวกัน

ประกาศ
    การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา รถจักรยานยนต์ 1 คัน
  1. การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา รถจักรยานยนต์ 1 คัน

  2. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
  3. การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา รถจักรยานยนต์ 1 คัน

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)