ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

6

              เมื่อระหว่างวันที่ 4- 5 ธันวาคม 2561 นางวรัญช์ธิตา สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวนางกนกรัตน์ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลฯ ข้าราชการและลูกจ้างในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เดินทางไปเยี่ยมไข้และมอบกระเช้า เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นางสาวกนกกร วราหะ นิติกรชำนาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ที่พักรักษาอาการป่วย
อ่านข่าว