ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

                   เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นางวรัญช์ธิตา สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว” เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิดไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยมีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และลูกจ้างในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมเชษฐศิลป์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
อ่านข่าว