ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

“พิธีเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา”

“พิธีเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา”
             เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายปฐม  สมบูรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา” โดยนายวินัย  พวงดอกไม้ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี
นางรัชนีกร  บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี  นางประภาศรี รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติร่วมพิธี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 


เอกสารแนบ