ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

“โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด “กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2”

“โครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด  “กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2”
             เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายปฐม  สมบูรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำผิด กิจกรรม “ครอบครัวสัมพันธ์” รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี โดยมี
นายวินัย  พวงดอกไม้ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายขจร  มั่งมี ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี คณะผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติร่วมพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในครอบครัว เยียวยา แก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ไม่เกิดการกระทำความผิดซ้ำ ณ ห้องประชุมสุรฎีรีสอร์ท อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 


เอกสารแนบ