ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

โครงการสัมมนา เรื่อง “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จังหวัดอุทัยธานี”

โครงการสัมมนา เรื่อง “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จังหวัดอุทัยธานี”
                เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายปฐม  สมบูรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางประภาศรี  รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และคณะเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี” ณ ห้องประชุมไอยรา ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ