ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

“โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์”

“โครงการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์”
                     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายปฐม  สมบูรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ นางประภาศรี รุทระกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


เอกสารแนบ