ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

กิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสโยกย้ายและเกษียณอายุราชการ

กิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่บุคลากรสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสโยกย้ายและเกษียณอายุราชการ
              เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 18 นาฬิกา นางวรัญช์ธิตา สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ข้าราชการและลูกจ้างในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสเลื่อนและโยกย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม และมอบของที่ระลึกแก่เจ้าพนักงานตำรวจประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องอาหารร้านเพื่อน อำเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ