ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2561
                  เมื่อระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2561 นางวรัญช์ธิตา สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และนางสาวธณัชภัค ขำสวัสดิ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2561 ณ โรงแรมเดอะเลเจนด้า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


เอกสารแนบ