ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ TO BE NUMBER ONE

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ TO BE NUMBER ONE
                  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10 นาฬิกา นางวรัญช์ธิตา สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายประยูร กิ่งไทร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ข้าราชการและลูกจ้าง ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ TO BE NUMBER ONE ณ แพนด้าแคมป์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ