ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศศาลเยาวชนฯ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ