ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศศาลเยาวชนฯ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดี ผู้ประกัน เป็นรายบุคคล ในตำเเน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ