ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสย้ายมารับราชการใหม่

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี และข้าราชการศาลยุติธรรมในโอกาสย้ายมารับราชการใหม่
             เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นางวรัญช์ธิตา สิรเชษฐ์โกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติมอบแจกันดอกไม้ต้อนรับ นางกนกรัตน์ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานีและข้าราชการศาลยุติธรรม 2 ราย ได้แก่ นายสุรัตน์ชัย จรรยา นิติกรชำนาญการพิเศษและนางยุพาวรรณ อินทร์วิเศษ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ซึ่งย้ายมารับราชการใหม่
และเข้ารายงานตัวต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ